Chałupczak, Anna, Anita Duplaga, Ewelina Dziechciowska, Maciej Grątkowski, i Justyna Krawiec. 2018. „Wolność Oczami Dziecka – Poznawcza Reprezentacja wolności W średnim I późnym dzieciństwie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 13 (1(47), 183-207. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1347.09.