Jakubiak, Krzysztof. 2016. „Początki Polskiej Pedagogiki Przedszkolnej”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 10 (38/4), 109-18. https://doi.org/10.14632/eetp.38.6.art_pdf.