Kochanowicz, Aneta Maria. 2020. „Eye-Tracking W Diagnozie, Terapii I Edukacji Dzieci Z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys Problematyki”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 14 (4(54), 109-19. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.08.