Zdybel, Dorota, Irena Pulak, Yvonne Crotty, Maria Teresa Fuertes, i Maria Cinque. 2020. „Rozwijanie umiejętności STEM W Przedszkolu. Możliwości I Wyzwania Z Perspektywy przyszłych Nauczycieli”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 14 (4(54), 71-94. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.06.