Rostek, Irmina. 2020. „Narracje W Edukacji STEM”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 14 (4(54), 39-48. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.03.