Kamyk-Wawryszuk, Agnieszka. 2021. „Niepełnosprawność Rzadka Jako Kategoria Nieobecna W kształceniu Nauczycieli Przedszkola I Edukacji Wczesnoszkolnej”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 16 (2(60), 51-64. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1660.04.