Ungeheuer-Gołąb, Alicja. 2021. „Wprowadzenie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 16 (1(59), 5-7. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1718.