Surma, Barbara. 2016. „Nauczyciel Przedszkolny – między Wymaganiami I Oczekiwaniami a rzeczywistością”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 10 (37/3), 167-70. https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.37/3.167-170.