Szczotka, Martyna, i Katarzyna Szewczuk. 2022. „Wprowadzenie”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (2(65), 5-6. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2272.