Szulakiewicz, Władysława. 2022. „Nauczyciel I Wychowanie Do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (4(67), 53-65. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.04.