Ungeheuer-Gołąb, Alicja Anna. 2022. „Kim Naprawdę chciałby Być człowiek…? – O wartościach Lektury Asiunia Autorstwa Joanny Papuzińskiej ”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (4(67), 141-55. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.10.