Gola, Beata. 2022. „Wychowanie Do wartości Ekologicznych. Którędy Do Budowania więzi Dzieci Z przyrodą?”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (4(67), 95-107. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.07.