Juszczyk-Rygałło, Joanna. 2022. „Indywidualizacja wartościowania Jako Proces kształtujący dojrzałość Osobową Dziecka”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (4(67), 37-51. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.03.