Dacka, Monika. 2022. „Rola Inteligencji Moralnej W Wychowaniu Do wartości Moralnych”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 17 (4(67), 19-36. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1767.02.