Kromka, Marta, i Katarzyna Ptaśnik-Cholewa. 2016. „Diagnoza Przedszkolna Jako Wsparcie Sukcesu Edukacyjnego Dziecka”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 9 (33/3), 105-22. https://doi.org/10.14632/eetp_33.6.