Ciechowska, Magdalena, i Maria Szymańska. 2016. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 11 (2(40), 7-10. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/641.