Skibska, Joanna. 2016. „Wspomaganie Psychofizycznego Rozwoju Dziecka Z Dysleksją Rozwojową – Standardowe I «niestandardowe» postępowanie Terapeutyczne. Studium Przypadku”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 11 (3(41), 119-32. https://doi.org/10.14632/eetp.2016.11.41.119.