Surma, Barbara. 2017. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 12 (1(43), 7-8. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/815.