Królikowska, Anna. 2017. „Muzeum Jako Miejsce – Przestrzeń Edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja Muzealna – Muzea Dla Dzieci I młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, Ss. 228.”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 12 (2(44), 105-8. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/847.