Surma, Barbara. 2017. „Sprawozdanie Z Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego «Innowacje W edukacji». UMSC Lublin, 22–23 Maja 2017 R.”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 12 (2(44), 117-19. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/849.