Szewczuk, Katarzyna. 2016. „Wstęp”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce 9 (34/4), 7-9. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/89.