Nazaruk, S. K. i Klim-Klimaszewska, A. (2018) „Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(3(49), s. 157-172. doi: 10.35765/eetp.2016.1349.09.