Chałupczak, A., Duplaga, A., Dziechciowska, E., Grątkowski, M. i Krawiec, J. (2018) „Wolność oczami dziecka – poznawcza reprezentacja wolności w średnim i późnym dzieciństwie”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(1(47), s. 183-207. doi: 10.35765/eetp.2016.1347.09.