Siegieńczuk, M. (2018) „Wywiad narracyjny z dzieckiem na przykładzie relacji dzieci o ich Pierwszej Komunii Świętej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(4(50), s. 67-84. doi: 10.14632/eetp.2018.13.50.67.