Kochanowicz, A. M. (2020) „Eye-tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Zarys problematyki”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), s. 109-119. doi: 10.35765/eetp.2019.1454.08.