Zdybel, D., Pulak, I., Crotty, Y., Fuertes, M. T. i Cinque, M. (2020) „Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), s. 71-94. doi: 10.35765/eetp.2019.1454.06.