Rostek, I. (2020) „Narracje w edukacji STEM”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), s. 39-48. doi: 10.35765/eetp.2019.1454.03.