Kosz-Szumska, J. (2020) „Budowanie dobrostanu dziecka poprzez rozwijanie uważności: mindful eating – doświadczanie uważnego jedzenia”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(4(58), s. 65-84. doi: 10.35765/eetp.2020.1558.05.