Kamyk-Wawryszuk, A. (2021) „Niepełnosprawność rzadka jako kategoria nieobecna w kształceniu nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), s. 51-64. doi: 10.35765/eetp.2021.1660.04.