Ungeheuer-Gołąb, A. (2021) „Wprowadzenie”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), s. 5-7. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1718 (Udostępniono: 12maj2021).