Kochanowska, E. (2021) „(Nie)obecność partnerstwa poznawczego w edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), s. 87-102. doi: 10.35765/eetp.2021.1661.06.