Paprotna, G. (2021) „Wybrane konteksty funkcjonowania społeczno-zawodowego nauczyciela przedszkola”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), s. 133-143. doi: 10.35765/eetp.2021.1662.09.