Szczotka, M. (2021) „Gotowość szkolna dzieci 6-letnich w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania z wykorzystaniem programu rozwijającego percepcję wzrokową «Wzory i obrazki» M. Frostig i D. Horne’a – studium przypadku”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), s. 147-165. doi: 10.35765/eetp.2021.1663.11.