Szewczuk, K. (2021) „Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), s. 37-51. doi: 10.35765/eetp.2021.1663.03.