Zwolińska, E. A. (2022) „Kreatywność w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację we wczesnej edukacji”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), s. 11-24. doi: 10.35765/eetp.2022.1765.01.