Bartoszewicz, M. (2022) „Przygotowanie studentek pedagogiki do edukacji twórczej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), s. 79-91. doi: 10.35765/eetp.2022.1765.05.