Kanik, A. (2022) „Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w procesie edukacji formalnej i nieformalnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), s. 107-135. doi: 10.35765/eetp.2022.1765.07.