Szczotka, M. i Szewczuk, K. (2022) „Wprowadzenie”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), s. 5-6. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2272 (Udostępniono: 4październik2022).