Szulakiewicz, W. (2022) „Nauczyciel i wychowanie do wartości. Idee księdza Karola Mazurkiewicza”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 53-65. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.04.