Ungeheuer-Gołąb, A. A. (2022) „Kim naprawdę chciałby być człowiek…? – o wartościach lektury Asiunia autorstwa Joanny Papuzińskiej ”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 141-155. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.10.