Gola, B. (2022) „Wychowanie do wartości ekologicznych. Którędy do budowania więzi dzieci z przyrodą?”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 95-107. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.07.