Juszczyk-Rygałło, J. (2022) „Indywidualizacja wartościowania jako proces kształtujący dojrzałość osobową dziecka”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 37-51. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.03.