Sztobryn, S. (2022) „O edukacji jako wartości autotelicznej”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 11-18. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.01.