Dacka, M. (2022) „Rola inteligencji moralnej w wychowaniu do wartości moralnych”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 19-36. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.02.