Wojciechowska, M. (2022) „System wartości przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 67-79. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.05.