Zmuda, E. O. (2022) „Wychowanie do wartości dziecka z ASD – fundamenty terapeutyczne”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(4(67), s. 127-139. doi: 10.35765/eetp.2022.1767.09.