Ciechowska, M. i Szymańska, M. (2016) „Wstęp”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(2(40), s. 7-10. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/641 (Udostępniono: 23lipiec2024).