Pulak, I., Szczotka, M. i Szewczuk, K. (2016) „Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(2(40), s. 131-150. doi: 10.14632/eetp.2016.11.40.131.