Skibska, J. (2016) „Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i «niestandardowe» postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(3(41), s. 119-132. doi: 10.14632/eetp.2016.11.41.119.