Surma, B. (2017) „Wstęp”, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(1(43), s. 7-8. Dostępne na: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/815 (Udostępniono: 3grudzień2020).